Zpět

MPSV podpoří pražské organizace působící v sociální oblasti a oblasti práce s dětmi až 100 miliony

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 15. října 2020 výzvu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), která reaguje na prioritní témata hlavního města v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců a rodin. Vyhrazeno je 100 mil. Kč, o které mohou nestátní neziskové organizace, městské části, poskytovatelé sociálních služeb a příspěvkové organizace žádat až do 22. prosince 2020.


 
21. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost