Zpět

MPSV uvolnilo další peníze na vybudování mikrojeslí

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožní vznik dalších mikrojeslí. Důvodem je velký zájem žadatelů o podporu z Operačního programu Zaměstnanost. Alokace výzvy č. 126 se navýšila o 20 milionů na 120 milionů korun. Celkem bylo podpořeno 70 projektů, nejvíce mikrojeslí by mělo vzniknout ve Zlínském kraji.


 
20. 12. 2016
 
 
Určeno pro: Média