Projekt KOMPAS předpovídá vývoj trhu práce v celé České republice i na úrovni jednotlivých krajů

MPSV realizuje projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem je přehledným způsobem odpovědět na otázky, jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem, co se zajímají o své optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce.

 
01. 08. 2022

Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci

MPSV vyhlásilo další dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce. Peníze lze využít například na příměstské tábory, komunitní dílny nebo zahrady, na vytváření pracovních míst pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, na podporu domácí péče o nemocné nebo seniory. Touto cestou lze podpořit i sociálního pracovníka, kterého bude sdílet více obcí.

 
01. 08. 2022

MPSV dofinancuje sociální služby, půjde o 3,2 miliard

Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě letos poskytne dodatečné zdroje, které poslouží na dofinancování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Celková částka by měla dosáhnout 3,2 miliard korun. Shodli se na tom dnes předsedové koaličních stran na svém jednání (K5), návrh bude schvalovat kabinet. MPSV tak reaguje na rekordní inflaci a s tím spojený růst nákladů, který na sociální služby dopadá. Více peněz dostanou všichni poskytovatelé, tedy například domovy pro seniory, pečovatelské či terénní služby, ale třeba také služby sociální prevence.

 
14. 07. 2022

Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo jednu z prvních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Zaměřuje se na zajištění dostupnosti sociálních služeb a je pro ni vyčleněno zhruba 6,6 miliard korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje, včetně hlavního města Prahy.

 
20. 06. 2022

Čerpání evropských dotací startuje, Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus

První výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021–2027 mohou být spuštěny. MPSV, jež je řídicím orgánem tohoto programu, je může vypisovat až do celkové výše 46 miliard korun. Posledním krokem, který spuštění výzev umožnil, bylo dnešní ustavující zasedání monitorovacího výboru, přičemž samotný program schválila Evropská komise v pátek 3. června.

 
08. 06. 2022

Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil závěr kontroly týkající se vynakládaných peněz státu a Evropské unie na rozvoj, provoz a správu Informačního systému Evropského sociálního fondu (IS ESF 2014+) v letech 2015 až 2021. Jedná se o webovou aplikaci pro podporu monitoringu a evaluací operačních programů ESF, která je jednou ze součástí celkového portálového prostředí. Z kontroly vyplývá, že MPSV nastavilo systém bez zásadnějších nedostatků a finanční prostředky byly převážně vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

 
31. 05. 2022

Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů.

 
31. 05. 2022

V Česku již pracuje více než 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

Přes 50 tisíc ukrajinských občanů, kteří do České republiky uprchli před ruskou agresí, si již u nás našlo práci. Vyplývá to z informací od zaměstnavatelů, které má k dispozici Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé, kteří přijmou ukrajinské uprchlíky, můžou prostřednictvím projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost čerpat příspěvek na jazykové vzdělávání.

 
23. 05. 2022

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

Sociální podniky mohou žádat až do poloviny příštího roku o úvěr ve výši od 400 tisíc korun do 25 milionů korun, jehož úroková sazba je nula procent. Podporu v rámci programu S-podnik, který je financovaný z evropských peněz, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB). Vedle bezúročného financování mohou sociální podniky využít i odborné poradenství v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, organizace a výroby.

 
05. 05. 2022

MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2 800 míst. Vybudovány musí být do října 2022. Výzvy jsou podpořeny z dosud běžícího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

 
02. 05. 2022

Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova

Jste zaměstnavatel a potřebujete systémovou podporu při zavádění práce z domova? Nebo jste zaměstnanec pracující z domova a chcete se zlepšit ve svých digitálních kompetencích potřebných právě pro výkon práce z domova? Projekt DigiKompetence, který zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, má za úkol nastavit systémovou a metodickou podporu pro rozšíření práce z domova a pomoci využívat nástroje vhodné pro její výkon.

 
02. 05. 2022

MPSV vyhlašuje první výzvu v rámci Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu budování nových dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty na budování nových dětských skupin, ať už výstavbou nových budov, nákupem nebo rekonstrukcí budov tak, aby tyto objekty následně dlouhodobě sloužily pro provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

 
21. 03. 2022

V rámci Světového dne sociální práce byli oceněni nejlepší sociální pracovníci

Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti Světového dne sociální práce, který letos připadá na úterý 15. března, vyjadřuje své uznání všem sociálním pracovníkům a pracovnicím. V rámci tohoto dne MPSV uspořádalo konferenci na téma Sociální práce ve veřejné správě. Součástí programu je i předání ocenění „Gratias 2022 – sociální pracovník roku“. Ceny jsou udělovány v pěti kategoriích.

 
21. 03. 2022

Evropa musí začít hledat finance na pomoc pro ukrajinské válečné uprchlíky, vyzval ministr Jurečka

Ukrajina a pomoc lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí bylo hlavním tématem jednání ministryň a ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, kteří se sešli v Bruselu na Radě EPSCO. Zástupci členských států rovněž schválili společnou pozici k návrhu, který má přispět ke zlepšení genderové vyváženosti v dozorčích a řídicích orgánech firem kotovaných na burze. Diskuse se vedla i o tom, jak lépe zapojit seniory do trhu práce.

 
14. 03. 2022

Pomáhá vaše obec rodinám a seniorům? Zapojte ji do soutěže!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje už čtrnáctý ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Cílem projektu je motivovat obce, městyse, města nebo městské části, aby připravovaly aktivity podporující rodiny a seniory. Soutěž je vyhlášená ve dvou dotačních oblastech (Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) a v pěti kategoriích (podle počtu obyvatel). Loni se mezi 30 nejúspěšnějších obcí rozdělilo celkem 17 milionů korun.

 
04. 03. 2022

Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR. „Tyto peníze, společně se 427 miliony EUR z národního rozpočtu, budou sloužit především na to, aby se zlepšila šance na trhu práce pro lidi, kteří jsou z nějakého důvodu znevýhodněni. Jde zejména o zdravotně postižené, dlouhodobě nezaměstnané nebo mladé lidi po škole. Z programu se ale podpoří například i dětské skupiny, které mají pomoci ke zrovnoprávnění postavení žen a mužů na trhu práce,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

 
04. 10. 2021

Do OUTPLACEMENTU se zapojilo už více než dva tisíce lidí

Celkem 2 103 lidí, kteří ztrácí zaměstnání, dostalo prostřednictvím projektu OUTPLACEMENT šanci získat v co nejkratším čase novou práci. Téměř polovina z nich (1107 osob) už nastoupila do dalšího zaměstnání a pětina podpořených (434) přešla k novému zaměstnavateli přímo od toho předchozího. Nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech. V poslední době se okruh častých profesí rozšířil také o práci v gastro oborech, hotelnictví a ve školství. Nejvíce zařazených klientů je v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Úřad práce ČR má k dispozici stamiliony korun, které mohou pomoci více než 25 tisícům lidí.

 
15. 09. 2021

MPSV i nadále úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské finanční prostředky jsou použity na hlavní cíle operačních programů a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto postupu dokazují i čísla za druhé čtvrtletí roku 2021.

 
22. 07. 2021

Ověřte si svou digitální gramotnost pomocí projektu MPSV DigiKatalog

Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu DigiKatalog Ministerstva práce a sociálních věcí.

 
15. 07. 2021

Byli bez domova, díky projektům Housing First již dva roky bydlí

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora sociálního bydlení“ již dva roky podporuje obce i neziskové organizace v zavádění přístupu Housing First (Bydlení především) v České republice. Praxe ukázala, že nejen v zahraničí, ale i u nás tato podpora lidí v bydlení funguje. MPSV proto zahájilo přípravu dalšího dotačního programu na podporu projektů Housing First. Výzva pro předkládání žádostí o podporu v oblasti sociálního bydlení bude vyhlášena v příštím roce a stane se jednou z prvních, které MPSV představí v rámci nového programového období EU fondů (2021–2027).

 
16. 06. 2021
— 20 Položek na stránku
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 100.