Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst SM 835013 a SM 835018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

 
10. 06. 2019

2 pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 41/2019 a č. 43/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

 
10. 06. 2019

2 pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 40/2019 na obsazení pracovní pozice komunikační/ho úředníka/nice do týmu publicity v odboru řízení programů ESF (81), oddělení podpory implementace (815) a výběrové řízení č. 42/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

 
10. 06. 2019