Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - metodika a kontroly

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 20. 9. 2019 byla vyhlášena 2 výběrová řízení na obsazení pracovních pozic v odboru řízení programů ESF a kontrol evropských programů.

 
20. 09. 2019

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - sociální podnikání a začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního podnikání (873) a oddělení projektů sociálního začleňování (872).

 
19. 09. 2019