Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní příležitosti na ŘO OPZ - oblast rovnosti žen a mužů

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 7 služebních míst - společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst SM 834014 a SM 834018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834). Dále bylo vyhlášeno společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst SM 835005 a 835011 a společné výběrové řízení na obsazení 3 služebních míst SM 835016, 835018 a 835019 v odboru realizace programů ESF– veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

 
13. 04. 2018

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 11. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 851006 v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení (851).

 
11. 04. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 6. 4. 2018 byla vyhlášena 2 výběrová řízení: výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 874012 v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 825001 v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).

 
06. 04. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 6. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 27/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení nesrovnalostí a koordinace (852), a dále výběrové řízení č. 26/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

 
06. 04. 2018