Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 12/2018 na obsazení pracovní pozice komunikační úředník/nice v oddělení klientské podpory a publicity projektů (862); výběrové řízení č. 13/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872); výběrové řízení č. 14/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); výběrová řízení č. 15/2018, č. 16/2018, č. 18/2018, č. 19/2018 a č. 20/2018 na obsazení celkem 6 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I a II (824 a 825); výběrové řízení č. 17/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 21/2018 na obsazení pracovní pozice v oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti.

 
14. 02. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že byla vyhlášena řada výběrových řízení na: služební místo č. 825017 v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825); 2 služební místa č. 853001 a 853024 v odboru kontrol evropských programů (85), kontrol projektů a rizik (853); služební místo č. 874012 v oddělení projektů systému služeb; služební místo č. 875023 v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); 2 služební místa č. 831008 a 831019 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).

 
14. 02. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 9/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823); výběrové řízení č. 10/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 11/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).

 
12. 02. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 8/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812).

 
12. 02. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 8. 2. 2018 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 2 služebních míst: 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812) a 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení finančního řízení (813).

 
08. 02. 2018