Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 59/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872).

 
13. 08. 2018

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 60/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

 
07. 08. 2018

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 3. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa projektové/ho manažera/ky (SM 831019) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).

 
06. 08. 2018

2 pracovní nabídky na ŘO OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 8. 2018 byla vyhlášena 2 výběrová řízení na obsazení služebních míst - místo projektové/ho manažera/ky (SM 834018) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834) a místo programové/ho manažera/ky (SM 853028) v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení kontrol projektů a rizik (853).

 
02. 08. 2018

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast rovnosti žen a mužů

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 58/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834).

 
01. 08. 2018