Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast zaměstnanosti

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 51/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).

 
19. 06. 2018

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast kontrol

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 18. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 853029 v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení kontrol projektů a rizik (853).

 
19. 06. 2018

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 15. 6. 2018 byla vyhlášena 3 výběrová řízení.

 
15. 06. 2018

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 45/2018 na obsazení 2 pracovních pozic metodika/metodičky řízení operačního programu (OPZ) v odboru řízení programů ESF (81), oddělení metodiky a koordinace (811).

 
14. 06. 2018