Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Konzultační dny v krajských městech

Od října 2017 budou probíhat konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Pardubického a...

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení finančního řízení

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 21. 7. 2017 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst č. SM 813008 a 813011 v oddělení finančního řízení.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 21. 7. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa č. 822016 na oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení projektů systému a regionální podpory zaměstnanosti

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 21. 7. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa č. 821004 na oddělení projektů systému a regionální podpory zaměstnanosti.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení projektů rovnosti žen a mužů II.

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 21. 7. 2017 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst č. 883014 a 883017 na oddělení projektů rovnosti žen a mužů II.