Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Žadatelé

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Příjemci

Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat.

Komu pomáháme

Mapa akcí a projektů

Podívejte se, kde všude naše peníze pomáhají. V přehledné interaktivní mapě snadno najdete námi podporované akce a projekty na celém území České republiky.

Mapa akcí a projektů

Prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci o vydání výjimky týkající se možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce. Výjimkou se aktualizují podmínky pro poskytování podpor...

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel

Speciální stránky Záměru podpory diverzity a flexibility pracovního prostředí

Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem vyšší informovanosti zájemců a pro zlepšení efektivity komunikace mezi ŘO a zájemci, byly vytvořeny speciální stránky ZÁMĚRU PODPORY DIVERZITY A...

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Výjimky pro výpočet obsazenosti u DS a osobních nákladů u mikrojeslí

Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimek pro výpočet obsazenosti u dětských skupin a pro výpočet osobních nákladů v projektech mikrojeslí v období zhoršené epidemiologické situace způsobené...

 
Určeno pro: Příjemce

Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Online diskuzní setkání na téma Diverzita a flexibilita jako cesta k úspěchu

Trvání akce: 15. 2. 2022

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce, Veřejnost, Média

Online diskuzní setkání na téma Nestereotypní volba studijního oboru a povolání

Trvání akce: 18. 1. 2022

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Média

Kulatý stůl k diskusi o roli NNO při podpoře flexibility a diverzity

Trvání akce: 26. 10. 2021

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 139 (Zpráva o realizaci projektu)

Trvání akce: 30. 8. 2021

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě OPZ č. 139 (Pravidla realizace projektů)

Trvání akce: 30. 8. 2021

 
Určeno pro: Příjemce