Propagační foto

  • Dne 1. 10. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
  • Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.
  • O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských skupin.
  • Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz). Na tomto odkazu naleznete rovněž vstup do elektronické aplikace, přes kterou je možné o příspěvek žádat. Na odkazu je rovněž zveřejněna výše denních normativů pro DS pro rok 2023.
  • Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.
  • Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou. Pro tyto subjekty je proto plánována podpora provozu DS pomocí prostředků z OPZ+.
  • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
  • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.