Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Tato stránka je primárně určená místním akčním skupinám (MAS), které realizují strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Naleznete zde potřebné informace a dokumenty nebo interaktivní odkazy na ně. 

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna