Investiční podpora stávajících zařízení

 

Propagační foto

MPSV jako vlastník komponenty NPO plánuje vyhlásit výzvu na podporu navýšení kapacit stávajících dětských skupin, včetně jejich adaptace na novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále Zákon).

Primárním cílem výzvy by mělo být navýšení kapacit dětských skupin zapsaných v Evidenci dětských skupin dle Zákona a současně jejich adaptace na nové požadavky kladené na prostory a vybavení zařízení, které přináší novela Zákona platná od 1. 10. 2021, a to zejména zajištění požární bezpečnosti vyplývající z novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhlášení výzvy je v současné době s ohledem na probíhající novelizaci vyhlášky o požární bezpečnosti opožděno a je plánováno na polovinu roku 2023.