Investiční podpora stávajících zařízení

 

Propagační foto

MPSV jako vlastník komponenty NPO plánuje vyhlásit výzvu na podporu navýšení kapacit stávajících dětských skupin, včetně jejich adaptace na novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále Zákon).

Primárním cílem výzvy by mělo být navýšení kapacit dětských skupin zapsaných v Evidenci dětských skupin dle Zákona a současně jejich adaptace na nové požadavky kladené na prostory a vybavení zařízení, které přináší novela zákona platná od 1.10.2021, a to zejména zajištění požární bezpečnosti vyplývající z novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Přepokládáme, že u všech projektů podpořených v rámci této výzvy budou z hlediska časové způsobilosti uznatelné takové výdaje, které vznikly příjemci a byly uhrazeny od 1. 2. 2020.

Vyhlášení výzvy je plánováno s ohledem na očekávanou vyhlášku o požární bezpečnosti nejdříve v polovině roku 2022.