Diskutujte na témata spojená s OP Zaměstnanost, vyhledávejte v zodpovězených dotazech, sdílejte dokumenty. Navštivte diskusní kluby výzev k předkládání projektů či k obecným pravidlům operačního programu. 

Fórum ESF

Fórum Evropského sociálního fondu v ČR (Fórum ESF) bylo založeno již v roce 2006 jako otevřená platforma pro komunikaci a sdílení informací mezi všemi zájemci o podporu z Evropského sociálního fondu v ČR. V roce 2013 bylo fórum inovováno a nově přizpůsobeno zejména pro řešení otázek žadatelů, příjemců a implementačních subjektů. V květnu 2016 bylo fórum kompletně začleněno do portálu www.esfcr.cz.

Diskuzní fórum je určeno pro komunikaci všech uživatelů portálu. Základní jednotku tvoří týmový komunikační klub. Týmový klub nabízí moduly pro řešení otázek a odpovědí, diskuzi a strukturované úložiště dokumentů.

Pro využívání komunikačního fóra platí následující podmínky:

  1. Uživatel odesláním příspěvku (otázky, komentáře či odpovědi) souhlasí se zveřejněním uživatelského jména anebo přezdívky již registrovaným uživatelům a své e-mail adresy administrátorům portálu a manažerům klubů.
  2. Uživatel souhlasí, že nebude využívat systém k rozesílání či zveřejňování obtěžujících zpráv, anebo nevyžádaných hromadných reklamních zpráv (spamování).
  3. Oprávněný správce fóra je oprávněn kdykoliv a kterémukoliv uživateli zrušit nebo omezit přístup ke službě. Správce systému omezí přístup zejména uživatelům, kteří budou šířit nevyžádané, obtěžující nebo hromadné reklamní zprávy.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků, za jejichž obsah nese právní odpovědnost výlučně sám uživatel. Provozovatel a správce systému však může zasáhnout do obsahu klubů  a odstranit/vymazat informace nerespektující či porušující platné zákony ČR.

  5. Správce fóra si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek publikací nové verze podmínek na této stránce.