Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Na změnu profese není nikdy pozdě

„Když hledáte práci a je vám 55 let, tak cítíte, že už nejste pro zaměstnavatele zajímavá,“ konstatuje Zuzana Galbaniová. „Na inzeráty, kde mladý dynamický kolektiv hledá někoho flexibilního, kdo dobře zapadne, se vám nechce ani odepisovat,“ dodává bez hořkosti v hlase, i když byla víc než rok bez práce.

Zuzana pracovala v mládí jako tlumočnice a překladatelka. Pak se odstěhovala do Itálie, kde žila s rodinou víc než dvacet let. Manželství bohužel nevydrželo, a tak se vrátila s třemi dětmi zpátky do Čech. Po počáteční fázi, kdy řešila hlavně bydlení, začala intenzivně hledat práci. I s její jazykovou vybaveností – kromě italštiny má státnici z angličtiny - to ale nebylo zas tak jednoduché. „Práce tlumočnice je časově náročná, zakázky bývají často až do pozdních hodin, a to už člověk v mém věku snáší hůř. Večer jsem chtěla být doma také kvůli rodině,“ popisuje Zuzana. Děti přesun do Česka zvládly dobře, nejmladší 16letá dcera ale přece jen občas potřebovala trochu pomoci s učením.

Zuzana absolvovala několik pohovorů. „Bohužel musím říct, že věkovou diskriminaci jsem občas cítila. Přitom starší lidé si možná nerozumí s počítačem tak dobře jako mladí, ale mají zase životní zkušenosti, nadhled, preciznost…,“ přemítá o realitě současného trhu práce.  

„Pak jsem v televizi uviděla reportáž o nějakém projektu, který zdarma nabízel rekvalifikaci na chůvu pro děti. To bylo přesně pro mě - v Itálii jsem se jako dobrovolnice věnovala malým dětem přes deset let. Neváhala jsem ani minutu!“ Zuzana se vypravila na Úřad práce, odkud ji nasměrovali na realizátora projektu, Zdravotnické zařízení Praha 4. To provozuje celkem 7 dětských skupin, které se transformovaly z bývalých jeslí, a zároveň díky dotaci z Operačního programu Zaměstnanost nabízí nezaměstnaným ženám ve věku 55 – 64 let možnost zdarma absolvovat rekvalifikační kurz na chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky, včetně závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace.

„Jde o poměrně nákladnou záležitost – cena kurzu a zkoušky se pohybuje okolo 15 tisíc korun, což je pro lidi bez práce výdaj, který si většinou nemohou dovolit,“ podotýká manažerka projektu Dana Zichová. Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a k výkonu práce chůvy v dětských skupinách.

„Když jsme zveřejnili informaci, že nabízíme tento kurz zdarma, reakce zájemkyň, ale i médií naprosto předčily naše očekávání,“ dodává projektová manažerka. Ozvalo se několik desítek žen. Do kurzu ale mohlo nastoupit jen 15 z nich. Naštěstí selekce nebyla nutná – některé si to rozmyslely samy, když zjistily, že kurz trvá přibližně čtyři měsíce. Mezi ty, které se začaly v březnu vzdělávat, se zařadila i Zuzana.

Kurz se skládal z 80 hodin teorie (zásady bezpečnosti, poskytování první pomoci, vedení dítěte k hygienickým návykům, pedagogika, pracovně-právní vztahy atd.) a 80 hodin praxe v dětských skupinách a mateřských školkách, aby si budoucí chůvy vyzkoušely práci s mladšími i staršími dětmi. Po celou dobu kurzu byla všem ženám k dispozici motivační psycholožka a pracovní poradkyně.

Kurz byl završen závěrečnou zkouškou. „Zadarmo to nebylo,“ směje se Zuzana. „Nejtěžší byla praktická část, kdy jsme musely před paní doktorkou na figuríně dítěte správně poskytnout první pomoc,“ popisuje. Zkoušku se podařilo složit všem účastnicím.

Co je ale nejdůležitější – Zuzana od září nastupuje jako chůva v dětské skupině pro děti zaměstnanců Akademie věd! „Dostala jsem tip od naší pracovní poradkyně, pohovor i následná praxe dopadly dobře, takže mám už podepsanou pracovní smlouvu. Budu se starat o 14 dětí ve věku od dvou do pěti let a budeme na to dvě, což je určitě lepší, než v klasické školce. Trochu mám obavy, ale mnohem víc se těším,“ uzavírá šťastně Zuzana.

Kurz bude otevřen i příští rok, opět pro 15 žen. 

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze

Číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090

Příjemce

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Realizace projektu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Výše podpory 2 065 400,- Kč
Web

www.zzpraha4.cz


Otevřít galerii
 
19.12.2017