Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Hlavní hlediska řízení krajských sítí sociálních služeb s důrazem na pečovatelskou službu a domovy pro seniory

Název: Hlavní hlediska řízení krajských sítí sociálních služeb s důrazem na pečovatelskou službu a domovy pro seniory

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Druh produktu jiný: Písemný výstup ze sebraných materiálů během realizace projektu

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=ad6e4f22-7923-4eba-969d-371eddf0127d&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Předložený materiál je určen především propracovníky krajských úřadů, kteří se podílejí na plánování sociálních služeb vesvém regionu. Materiál obsahuje řadu návodných textů, které lze využít prořízení krajské sítě sociálních služeb. Popisuje východiska procesů v krajskýchsítích sociálních služeb, dotýká se definicí vize strategického dokumentukraje, kritérií vstupu do krajské sítě soc. služeb. Nedílnou součástí materiáluje popis oblasti financování krajských sítí sociálních služeb a její kontroly.

Projekt: Rozvoj kritérií jako nezbytná součást pro poskytování efektivních sociálních služeb

Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 10. 2019