Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Kompletní metodiky sběru dat v registrech NZIS

Název: Kompletní metodiky sběru dat v registrech NZIS

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=0f131e82-0502-4f68-a343-cc8376df8923&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Revidované kompletní metodiky sběrů dat v rámci následujících registrů NZIS:
LPZ - List o prohlídce zemřelého
NKR- Národní kardiochirurgický registr
NOR - Národní onkologický registr
NRAR - Národní registr asistované reprodukce
NRHOSP - Národní registr hospitalizovaných
NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí
NRKN - Národní registr kloubních náhrad
NRLUD - Národní registr léčby uživatelů drog
NRNAR - Národní registr novorozenců
NRNP - Národní registr nemocí z povolání
NRPATV - Národní registru pitev a toxikologických vyšetření
NRPOT - Národní registr potratů
NRPZS - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
NRROD - Národní registru rodiček
NRU - Národní registr úrazů
NRVV - Národní registr vrozených vad

Tyto produkty projektu jsou oficiálně zveřejněny na webových stránkách ÚZIS, dostupné zde: http://www.uzis.cz/zavazne-pokyny.

Projekt: Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
6. 8. 2019