Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS)

Název: Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS)

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2d723b83-cd0a-4b34-9e1d-48e02cccf782&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Dokumentace k produktu může být předána poskytovali dotace ve formě vytvořených metodických materiálů.

Typ uživatele produktu jiný: Zdravotní pojišťovny

Popis produktu: V rámci projektu byl vytvořen nový registr nad daty zdravotních pojišťoven - Národní registr hrazených zdravotních služeb. Součástí dokládaného výstupu je vytvořená Metodika procesu zpracování a validace dat NRHZS, zároveň přikládáme navržené datové rozhraní registru a kompletní metodiku sběru dat NRHZS.

Projekt: Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
6. 8. 2019