Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

TERÉN PRO TERÉN sborník dobré praxe z oblasti práce s ohroženým dítětem a rodinou předávání mezioborových zkušeností

Název: TERÉN PRO TERÉN sborník dobré praxe z oblasti práce s ohroženým dítětem a rodinou předávání mezioborových zkušeností

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=1f45be8f-6a66-44ed-a9be-cfe59847dc19&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Sborník je zveřejněn a určen k využití odbornou veřejností.

Popis produktu:

Cílem seminářů organizace HoSt Home–Start Česká republika v projektu „Zavádění inovativních praktických přístupů v přímé preventivní sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami v krizových situacích“ bylo vytvořit mezioborovou platformu pro sdílení dobré praxe a pro získávání nových a inspirujících informací a zkušeností od odborníků z různých profesí z oblasti práce s ohroženým dítětem a rodinou. V našem sborníku jsme shromáždili příspěvky (či jejich anotace), které na seminářích zazněly, a předkládáme vám je k dalšímu využití. Ve druhé části textu uvádíme vybrané příklady dobré praxe, užitečné informace a náměty, které vyplynuly z řízených diskusí v jednotlivých regionech.

Projekt: Zavádění inovativních praktických přístupů v přímé preventivní sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami v krizových situacích

Výzva: Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
4. 9. 2019