Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

SBORNÍK INSPIRATIVNÍCH INOVATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ V PŘÍMÉ PREVENTIVNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI

Název: SBORNÍK INSPIRATIVNÍCH INOVATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ V PŘÍMÉ PREVENTIVNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=91469fd1-f7ff-49f5-a1d0-670905a254c9&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Sborník je určen ke zveřejnění a širokému využití odbornou veřejností.

Popis produktu:

Sborník inspirativních inovativních přístupů v přímé preventivní sociální práci je jedním z výstupů projektu „Zavádění inovativních praktických přístupů v přímé preventivní sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami v krizových situacích“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Sborník vznikl z příspěvků projektové expertní skupiny, jejichž zdrojem byla zahraniční studijní cesta do Londýna. Sborník je shrnutím zajímavých a prakticky využitelných poznatků z oblasti práce s ohroženými dětmi ve Velké Británii se zaměřením na Londýn.

Projekt: Zavádění inovativních praktických přístupů v přímé preventivní sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami v krizových situacích

Výzva: Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
4. 9. 2019