Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

Název: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Druh produktu jiný: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=a68a0051-2ccd-4fd5-b8b0-93005f2f43cc&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji narok 2018  je strategický dokument pro rozhodování o financování sociálníchslužeb dle ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálníchslužbách, ve znění pozdějších předpisů. Akční plán je dokument navazujícína Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vKarlovarském kraji na období 2018 – 2020 ( SPRSS). Součástí Akčního plánu jestanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018v souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS. Sítí sociálníchslužeb se dle ustanovení § 3 písm. i) zákona o sociálních službách rozumísouhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě as odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociálnísituaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebamiosob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálníchslužeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

Projekt: Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Výzva: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 9. 2019