Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020

Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Druh produktu jiný: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=1348b6f5-eadc-4735-9ebe-c0639d89ad12&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Střednědobýplán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji  na období 2018-2020(SPRSS) představuje nástroje pro řízení sítě sociálních služeb v souladu s § 95písm. d) zákona o sociálních službách. SPRSS je základním strategickýmdokumentem Karlovarského kraje v sociální oblasti, jehož účelem je stanovit,jakých cílů bude Karlovarský kraj dosahovat při podpoře osob v nepříznivésociální situaci a jakých prostředků k tomu bude využívat. SPRSS definuje rozvojovésměry a prioritní oblasti v síti sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Projekt: Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Výzva: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 9. 2019