Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením

Název: Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=5e585d24-6db6-4f66-b99e-3936145e1c89&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Jednáse aktualizace dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotnímpostižením“, který byl zpracován pro potřeby Střednědobého plánu rozvojesociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 -2017. Karlovarský kraj  (dále KK) získal nástroj pro řízení sítěsociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kterývyhodnocuje stávající situaci na území KK a zároveň poskytl KK informace opotřebnosti pobytových služeb sociální péče pro seniory a osoby se zdravotnímpostižením pro období let 2018-2020 a jejich územní rozložení pro optimalizacisítě, v návaznosti na procesy transformace a humanizace (důraz nazajištění péče v domácím prostředí). 

Projekt: Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Výzva: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 9. 2019