Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujících II“

Název: Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujících II“

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=27d6dfd8-8b29-449b-8cf8-e0f29b6dce44&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Dotazníkové šetření mapovalo postoje obyvatel ČR k neformální péči a neformálním pečujícím; postoje obyvatel ČR k dalším formám péče; přímé i nepřímé zkušenosti s péčí; postoje k opatřením sociální politiky, která se péče týkají; další témata související s neformální péčí. 

Projekt: Podpora neformálních pečujících II

Výzva: Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
11. 9. 2019