Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

METODIKA PROGRAMU 3C, PLÁN IMPLEMENTACE, EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Název: METODIKA PROGRAMU 3C, PLÁN IMPLEMENTACE, EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=4a516b88-4ce1-4d46-adf8-f8752c660227&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: MetodikaProgramu 3C má tři části:

1. Manuál péče dle Antistressing Creative Care(antistresová tvořivá péče): metodické postupy poradenské služby pro ohroženérodiny a děti pro přímou práci s dětmi v rámci poradenské služby, vč.metodické „návodné mapy“ pro vznik organizací, které takto chtějí pracovat
2. Manuál součinnosti: Metodika prospolupráci OSPOD a poskytovatelů služeb v oblasti péče o ohrožené RDv situaci rozpadu rodiny a Manuál aktivit, vč. pracovních listů tzv.worksheets – komunikačních a informativních, určených pro přímou práci s dětmi,popis Cochemské praxe – srovnání s německým prostředím
3. Manuál tvorby multidisciplinárních týmů: nastavenímultioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené RD, popis britskéhoprostředí
Plán implementace - MANUÁL SOUČINNOSTI pro spolupráci OSPOD aposkytovatelů služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny v rámci lokalityÚstí nad Labem, stav, potřeby
EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU včetně Evaluační zprávy ze zahraniční cesty

Projekt: Projekt 3C - rozvoj týmově multidisciplinární a inovativní péče o ohrožené rodiny a děti: podpora zavádění nové praxe v oblasti výkonu SPO v Ústeckém kraji

Výzva: Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
12. 9. 2019