Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021

Název: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 - 2021

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Druh produktu jiný: Dokument na podporu integrace osob se zdravotním postižením

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=94170e58-10b0-4840-a9ce-9ad0ca46f1c9&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Dokument na podporu integrace osob se zdravotním postižením.

Projekt: Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Výzva: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
12. 9. 2019