Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021

Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Druh produktu jiný: Strategický dokument v oblasti plánování sociálních služeb

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=1a44dd82-e8e2-4953-9d29-f592ce31abc7&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Strategický dokument, kterým je akcentována potřeba vytvoření sítě a procesu její správy pro období 2019 - 2021.

Projekt: Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Výzva: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
12. 9. 2019