Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Závěrečná evaluační zpráva

Název: Závěrečná evaluační zpráva

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=fc2f1190-8eee-4430-995c-1450817d6c42&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Závěrečná evaluační zpráva projektu "Podpora služeb sociální prevence 1"

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1

Výzva: Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
13. 9. 2019