Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Metodika sebehodnocení řízení organizace+ úvod

Název: Metodika sebehodnocení řízení organizace+ úvod

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=d8aedf67-4f33-4d61-92b3-f23f53818f59&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Typ uživatele produktu jiný: poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Popis produktu:

Úvod kmetodice sebehodnocení řízení organizace, metodice sebehodnocení přímé péče ametodice tvorby plánu rozvoje a zavádění změn pro poskytovatele mobilníspecializované paliativní péče: V tomto materiálu je poskytovatelům MSPP ujasněno,jak jsou jednotlivé metodiky provázány a obsahuje také stručný popisjednotlivých metodik

Metodika sebehodnocenířízení organizace

     Tato metodika umožňuje identifikovat problematickéřídící procesy a struktury organizace, které by zasloužily další pozornostposkytovatele. Obsahuje postup sebehodnocení rozdělený do čtyř na sebenavazujících fází. První fáze je přípravná. Ve druhé je rámcově, zběžněhodnoceno řízení podle Kritérií kvality řízení na základě online dotazníkovéhošetření. Nástroje k tomuto šetření byly vytvořeny na platformě GoogleForms a do značné míry poskytovatelům zjednodušují jak sběr, tak vyhodnocenídat získávaných šetřením mezi zaměstnanci a manažery v organizacích. Použitákritéria kvality řízení vycházejí z ověřeného konceptu čtyř základních manažerskýchfunkcí a jsou formulována jako popis optimálního stavu řízení organizace večtyřech základních oblastech: organizování, vedení zaměstnanců a týmu, kontrolaa hodnocení kvality a plánování. Umožňují stav řízení organizace vyhodnotitprostřednictvím srovnání s popsaným „ideálním“ stavem a získat v procesusebehodnocení základní přehled o jejich naplňování v organizaci. Ve třetí fázidojde k výběru kritérií pro další podrobné hodnocení. Ve čtvrté fázi pakdochází k podrobnému hodnocení těch kritérií, se kterými bude poskytovatelpracovat při následném plánování a realizaci změn.

 

Součástí této metodiky jsou čtyřipřílohy:

·       Kritéria kvality řízení,

·       Postup pro zajištění a práci sonline nástroji,

·       Vzor plánu podrobného zjišťovánía

·       Metody zjišťování informací apráce s nimi.


Projekt: Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Výzva: Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
12. 9. 2019