Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Metodika tvorby plánu rozvoje + úvod

Název: Metodika tvorby plánu rozvoje + úvod

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=c0e44c0f-a068-4569-afe9-01ec79c7f41c&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Typ uživatele produktu jiný: poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Popis produktu:

     Úvod k metodice sebehodnocení řízení organizace,metodice sebehodnocení přímé péče a metodice tvorby plánu rozvoje a zaváděnízměn pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče: V tomtomateriálu je poskytovatelům MSPP ujasněno, jak jsou jednotlivé metodikyprovázány a obsahuje také stručný popis jednotlivých metodik.

Metodika tvorby plánu rozvoje a zavádění změn

    Zatímcopředchozí metodiky umožňují zhodnocení aktuálního stavu organizace, třetímetodika je zaměřena na implementaci změn do praxe poskytovatele. Je zaměřenana plánování a realizaci změn jak na úrovni řízení, tak na úrovni přímé péče.Zahrnuje postup pro plánování změn (vč. stanovování jejich cílů), pro jejichimplementaci a vyhodnocení.

Její součástí jsou dvě přílohy:

·       Vzor Plánu rozvoje v oblastiřízení a péče a

·       Vzor rizikového plánu.

Projekt: Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Výzva: Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
12. 9. 2019