Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Metodiky projektu, jejich přílohy a závěrečná evaluační zpráva

Název: Metodiky projektu, jejich přílohy a závěrečná evaluační zpráva

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2f69e55e-3b11-45bb-8df9-168e2f26564c&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Produkty byly určeny cílové skupině a ke zveřejnění, aby je cílová skupina mohla využívat ke své práci.

Popis produktu:

V rámciprojektu vzniklo 5 metodik (některé s přílohami viz níže) a 1 evaluační zpráva.

Metodiky:

1. Rozvodováa porozvodová péče v kontextu sociálně-právní ochrany dětí

Zaměřená na činnosti a postupy sociálních pracovníků při řešení (po)rozvodové ituace rodiny/rodin.

Autor: PhDr.Vanda Gradková

Počet stran:53

 

2. Metodikadoprovázení rodičů a dětí v rozvodové a porozvodové situaci

Smyslem metodiky je poskytnout cílové skupině praktický manuál pro doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci,
představit role pracovníků cílové skupiny a možnosti doprovázení dětí a dospělých - ať v roli rezidenčního či
nerezidenčního rodiče, ukázat konkrétní možnosti rozvoje a posílení otců v zapojení do péče o děti v
(po)rozvodové situaci a vybavit náměty pro síťování služeb v doprovázení rodiny v (po)rozvodové
situaci.
Metodika obsahuje témata např. rozvody a rozchody z pohledu SPOD, formy porozvodové
úpravy poměrů dětí, role pracovníků, rodičů po rozvodu apod.

Autor: Mgr.Milena Mikulková

Počet stran:29

Součástímetodiky je plakát jako edukační a motivační nástroj pro sociální pracovníky připráci s rodinami.

 

3. Přípravak mediaci v (po)rozvodové situaci

Smyslem metodiky je cílové skupině poskytnout vodítka a postupy v přípravě rodičů k mediaci, seznámit je s možnostmi motivování rodičů ke společné dohodě v zájmu dítěte a zefektivnit tak využívání mediace jako nástroje smírného řešení (po)rozvodové úpravy rodinných poměrů. Metodika obsahuje témata, jako jsou role pracovníka OSPOD v přípravě na mediaci, struktura přípravy pracovníka k mediaci, struktura procesu apod.

Autor: Mgr.Milena Mikulková

Počet stran:34

Součástímetodiky jsou natočená 4 videa – rodina a rozvod očima dětí – viz http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/

Dálemetodika obsahuje motivační plakát a leták, který může opět sociální pracovníkvyužít při své přímé práci s rodinami a dětmi.

 

4. Přípravastran asistovaného kontaktu

Metodika vybavuje pracovníky potřebnými znalostmi a dovednostmi, které přispívají k hladkému průběhu setkávání lidí, kteří k sobě patří a z nějakého důvodu je jejich vzájemný vztah narušený nebo ohrožující.
Metodika obsahuje témata, jakými jsou např. formy asistovaného kontaktu, role pracovníka v přípravě asist.kontaktu, struktura jeho přípravy apod.

Autor: Mgr.Milena Mikulková

Počet stran:31

Součástímetodiky jsou motivační plakát, leták a komiksy – karty určené pro tři věkovékategorie dětí jako metodický materiál pro práci sociálního pracovníka připřípravě dítěte k asistovanému kontaktu. Komiksy také obsahují pokyny propráci.

 

5.Metodika pro opatrovnické řízení cochemského typu

Metodika představuje postup práce opírající se o multioborovou spolupráci při práci s rodinou v době rozvodu a po něm. Pojmenovává základní předpoklady pro naplnění takové spolupráce, vysvětluje výhody z ní plynoucí pro cílovou skupoinu i "klienty" této služby (rodiče a děti) a na případové studii ukazuje, jak lze teoretické znalosti uplatňovat v každodenní praxi.

Autor:Markéta Nováková

Počet stran:32

 

6. Závěrečnáevaluační zpráva

Autor: Ing.Mgr. Jiří Remr, PhD., MBA

Počet stran:56

Projekt: Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci

Výzva: Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
13. 9. 2019