Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zhodnocení vazeb mezi vybranými globálními megatrendy a jejich vlivu na vybrané klíčové oblasti rozvoje České republiky do roku 2030

Název: Zhodnocení vazeb mezi vybranými globálními megatrendy a jejich vlivu na vybrané klíčové oblasti rozvoje České republiky do roku 2030

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=f77830c3-765b-4c8e-b5d4-25e664ba7f1f&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Studie navazuje na studii Globální megatrendy pro aktualizovanýStrategický rámec udržitelného rozvoje: Seznammegatrendů pořízenou pro Úřad vlády v roce 2016. Metodou křížovýchinterakcí za využití DELPHI metody (expertní hodnocení) byly zhodnocenyvzájemné vztahy nejvýznamnějších megatrendů pro každou klíčovou oblast ČR 2030a studie tak posloužila jako vodítko pro stanovení strategických cílů ČR 2030.Zároveň studie představuje inovativní přístup na poli strategického plánování,neboť obdobnou metodu s využitím konceptu globálních megatrendů v Českérepublice dosud neuskutečnila žádná instituce veřejné správy ani institucevědecká.

Projekt: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
17. 8. 2018