Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Metodologická analýza k nástrojům udržitelného rozvoje

Název: Metodologická analýza k nástrojům udržitelného rozvoje

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=af4cc8a9-9e33-430a-b01b-733425288ffd&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Metodologická analýza popisující proces vznikuanalýz nástrojů udržitelného rozvoje. Zasazuje konkrétní nástroje do širšíhokontextu problematiky operacionalizace udržitelného rozvoje a diskutujemožnosti typologizace nástrojů. 

Popis produktu: Metodologická analýza popisující proces vznikuanalýz nástrojů udržitelného rozvoje. Zasazuje konkrétní nástroje do širšíhokontextu problematiky operacionalizace udržitelného rozvoje a diskutujemožnosti typologizace nástrojů. 

Projekt: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
17. 8. 2018