Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nástroje udržitelného rozvoje pro občanskou společnost

Název: Nástroje udržitelného rozvoje pro občanskou společnost

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=9a4ad640-3f97-45bd-8c6a-3ccb9e53849d&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Typ uživatele produktu jiný: veřejnost

Popis produktu: Nástroje udržitelného rozvoje pro občanskou společnost přiřazují k vybraným kapitolám Strategického rámce Česká republika2030 příklady již existujících nástrojů využitelných pro podporu jehoimplementace

Projekt: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
17. 8. 2018