Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Metodika evaluace udržitelného rozvoje v ESI fondech

Název: Metodika evaluace udržitelného rozvoje v ESI fondech

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=146e60de-2cd6-431e-a40c-a7373d3d64b4&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Výstupem je úvodní studie, metodika a skórovací list. Úvodní studie přibližuje vývoj konceptu udržitelného rozvoje a jeho uplatnění v ESIF. Hlavním cílem metodiky je sjednocení přístupů k hodnocení horizontálního principu udržitelného rozvoje, standardizace hodnocení jednotlivých projektů a srovnatelnost prováděných hodnocení. Metodika klade důraz na systematický postup při využívání indikátorů a kritérií hodnocení a jednotný způsob prezentace výsledků vyhodnocení. Skórovací list ukazuje a navrhujemožnosti sofistikovaného ex-ante hodnocení dopadů projektu na různé dimenze udržitelnéhorozvoje (environmentální dopady, řádná správa udržitelného rozvoje a sociálníinkluze). 

Projekt: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
17. 8. 2018