Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Minimální mzda: Kontext, změny, mezinárodní srovnání

Název: Minimální mzda: Kontext, změny, mezinárodní srovnání

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=0bf621ff-f6fa-4dc5-8599-d4055a9f06c7&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Studie zmapovala azhodnotila poznatky o minimální mzdě s ohledem na české prostředí. Využilamezinárodního srovnání ekonomických proměnných pro zhodnocení nominální hodnotyminimální mzdy v České republice, tak se zaměřila na vyhodnocení toho, je-liúpravou minimální mzdy dosahováno předpokládaných efektů. Závěry studie: minimálnímzda v ČR není dostatečná pro zajištění důstojného života, skokové zvýšeníminimální mzdy nevedlo ke zvýšení nezaměstnanosti, nýbrž přineslo zvýšení mezdu spodních decilů zaměstnanců. 

Projekt: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
17. 8. 2018