Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Strategický rámec Česká republika 2030

Název: Strategický rámec Česká republika 2030

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Druh produktu jiný: strategický materiál

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=30b16d8c-2a88-4e38-aa0c-e8b664bfad24&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Strategický rámec Česká republika 2030 jezákladním zastřešujícím strategickým dokumentem schváleným usnesením vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 292. Jeho cílů má býtdosahováno prostřednictvím návazných – sektorových, resortních, krajských amunicipálních – strategií. ČR 2030 je tvořena analytickou a návrhovou částí, jiždoplňuje indikátorový rámec a přehled Cílů udržitelného rozvoje Organizacespojených národů. Vnitřně je členěna do šesti klíčových, průřezově pojatýchoblastí (Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Města a regiony,Globální rozvoj, Dobré vládnutí). ČR 2030 je rovněž základní implementační platformou Agendy 2030 proudržitelný rozvoj přijaté Valným shromážděním OSN v září 2015, zejména 17Cílů udržitelného rozvoje.

Projekt: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Výzva: Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
17. 8. 2018