Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem 2020 - 20022, Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem 2020

Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem 2020 - 20022, Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem 2020

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=619d85fa-f433-496a-b8ab-114b49c64ed9&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Jedná se o tříletý plán, který byl sestaven za pomoci odborníků a institucí s místní působností, ale především díky
občanům Bystřice pod Hostýnem. Plán je založen na dialogu, na vyjednávání, je výsledkem úsilí
několika pracovních skupin. Takto připravený dokument reagující na potřeby místních občanů pomůže zajistit stabilitu dostupných sociálních služeb na další tři roky. Prospěje především těm, kdo potřebují z jakéhokoliv

důvodu podat pomocnou ruku, ať už jsou to senioři, osoby se zdravotním postižením, mládež s rizikovými návyky, rodiny ohrožené chudobou nebo další potřební.

Akční plán obsahuje priority pro rok 2020.

Projekt: Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem

Výzva: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
4. 10. 2019