Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov 2019-2021

Název: Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov 2019-2021

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=0f2b14f8-585d-4b4e-b88d-0e155fffc6d1&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Dokument je určen pro širokou veřejnost, zejména pak pro poskytovatele sociálních služeb. Bude veřeně dostupný jak v elektronické, tak tištěné podobě.

Popis produktu: Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozřířenou působností Český Krumlov 2019-2021 analyzuje stávající služby a zároveň představuje možnosti jejich budoucího možného rozvoje, včetně služeb souvisejících.

Projekt: Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019 - 2021

Výzva: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 10. 2019