Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny 2019-2021

Název: Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny 2019-2021

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=d48556d1-9886-4eb4-854e-fe87f1f79607&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Dokument je urřen pro širokou veřejnost, ak laickou, tak dobornou, zejména pak poskytovatele sociálncíh služeb. Je dostupný jak v elektronické, tak tištěné podobě.

Popis produktu: Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozřířenou působností ORP Trhové Sviny 2019-2021 analyzuje stávající služby a zároveň představuje možnosti jejich rozvoje, včetně souvisejících služeb.

Projekt: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019-2021

Výzva: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 10. 2019