Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021

Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=6b6d98b7-3a42-4bfa-9fef-811ff6bad618&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Produkt je veřejně dostupný jak v elektronické, tak tištěné podobě. Je určen širokému spektru uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti.

Popis produktu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021 mapuje současný stav a spektrum sociálních služeb ve vybraném území.

Projekt: Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 - 2021

Výzva: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
9. 10. 2019