Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021

Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=05e43a0d-82df-43b7-b452-748b4987b286&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Zdůvodnení způsobu předání produktu: Produkt je veřejně dostupný, v elektronické i tištěné verzi.

Popis produktu: Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb  je popsán rozsah sociálních služeb, které jsou poskytovány po celém území obce s rozšířenou působností Třeboň. Plán mapuje stav současně posytovaných služeb, dále způsob jejich financování a další možný rozvoj.

Projekt: Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019 - 2021

Výzva: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
7. 10. 2019