Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2017) a Akční plán 2018

Název: MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2017) a Akční plán 2018

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=6790c6f6-8bca-43d3-a6c6-061cf6b07ff4&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu: Produkt vyhodnocuje plán rozvoje sociálních služeb za rok 2017 a zároveň jse zpracován Akční plán na rok 2018.

Projekt: Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019 - 2021

Výzva: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
7. 10. 2019