Zpět

Evaluace projektu Asistentí prevence kriminality Liberec

Název: Evaluace projektu Asistentí prevence kriminality Liberec

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=a0ac9486-6437-4d7f-9a35-e5fc96d1df6d&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Typ uživatele produktu jiný: instituce zabývající se problematikou sociálního vyloučení

Popis produktu:

závěrečná evaluační zpráva projektu

- zhodnocení vhodnosti způsobu řešení a přínosů realizace projektu + manažerské shrnutí (celkové shrnutí) – popis projektu, účel evaluace, cíle evaluace, cíle projektu, přístup evaluátora k řešení evaluace, představení logického modelu projektu, struktura výstupů evaluace

- v rámci evaluační zprávy dojde k ověření přínosů klíčových aktivit, ověření fungování projektu jako celku z pohledu jeho reálného plnění v porovnání s plánovaným nastavením, ověřením, zda nastavení projektu odpovídalo skutečným potřebám realizace, zda byly naplněny plánované aktivity a zda bylo dosaženo všechplánovaných výstupů a cílů

- evaluační zpráva dopadů projektu ve vztahu k projektovým cílům, dojde k ověření přínosů realizovaných aktivit a vytvořených metodik a v nich doporučených postupů ve vztahu k cílovým skupinám a SVL, atd..

Projekt: Asistenti prevence kriminality Liberec

Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
26. 7. 2021