Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

S námi dokážete víc!

Věděli jste, že Evropský sociální fond v České republice už pomohl prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvořit 60 tisíc pracovních míst a podpořil více než 5 500 projektů?

O peníze mohou žádat:       neziskové organizace, zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské instituce, Úřad práce, subjekty státní správy a samosprávy a další.              Jednotlivci se pak mohou účastnit projektů uvedených organizací.

O evropských penězích se často mluví jako o utracených. V případě OP LZZ tomu tak rozhodně není. Jsou to peníze investované - do několika tisíc projektů. Od těch zaměřených na lidi odkázané na pomoc druhých, po podporu vzdělávání a rozvoje těch, kteří se o sebe postarat dokážou, a přesto jim evropské peníze pomáhají.