Projekty OPZ

V rámci podpory sociálních inovací z Operačního programu Zaměstnanost vznikaly projekty, které usilovaly o nová a efektivnější řešení sociálních problémů. Oddělení sociálních inovací MPSV kladlo a bude nadále klást důraz na intervence založené na důkazech, datech a orientaci na klienty služeb a jejich potřeby. Pilotování řešení, dobře nastavená a provedená evaluace i promyšlená advokační strategie jsou důležitými předpoklady pro zavádění plošných systémových změn, ke kterým by měly inovační projekty směřovat. Pro sociálně inovační projekty je také typická spíše prevence než hašení požárů. Tou se mimo jiné snižuje tlak na veřejné zdroje, což přináší prospěch nám všem.

Inspirujte se již realizovanými projekty OPZ. Všechny naleznete na této stránce, rozdělené podle výzev, ze kterých byly podpořeny: