Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Prohlédněte si propagační filmy a spoty, které představují činnosti a cíle ESF a OP LZZ.

 ESF TV SPOTY

 

Větší šance
kampaň 2012 + 2013

další spoty ke kampani


 

Cesta ze začarovaného kruhu
kampaň 2011 

další spoty ke kampani


Reportáže o projektech 2010 

Reportáže o projektech ESF, kterým byla přidělena dotace v období 2007-2013

další díly seriálu


Reportáže o projektech 2008 

Reportáže o projektech ESF, kterým byla přidělena dotace v období 2004-2006

další díly seriálu


Reportáže o projektech 2006

 

Reportáže o jedněch z prvních projektů financovaných z ESF
další díly seriálu


Nová šance pro vás 

V roce 2006 byly natočeny dva pořady, které představily ESF a poradily, jak podávat žádost o dotace. 

Nová šance pro vás
Film představuje Evropský sociální fond a možnosti s ním spojené. 

 

Jak získat podporu
Praktický návod, jak postupovat při psaní a předkládání projektů.


ESF prezentace NA YOUTUBE

ESF v celé EU
Toto video je součástí cyklu informování o ESF v celé Evropské unii.Vybrané video přibližuje projekt spolufinancovaný z ESF v České repoublice. Ten pomáhal lidem pracujícím v odvětví železniční dopravy tak, aby byli schopni přizpůsobit se měnícímu se pracovnímu trhu.
podívejte se na další videa z oficiálního videokanálu ESF  YOUTUBE