Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Burza poskytovatelů sociálních služeb

Burza poskytovatelů sociálních služeb

Dne 14.6.2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se uskuteční další ročník Burzy poskytovatelů sociálních služeb, opět se bude jednat o celodenní akci, která je určena široké veřejnsoti. Hlavním cílem je především prezentace sociálních služeb působících v regionu Uherskohradišťska. Nabídky služeb budou prezentovány na velkoplošných panelech. Svou činnsot a výrobky svých klientů představí poskytovatelé sociálních služeb a chráněných dílen v dřevěných stáncích. Výrobky budou prodejné a výtěžek z prodeje poslouží pro rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Součástí akce bude také prezentace kompenzačních pomůcek. Přítomní se budou moci aktivně zapojit do dílniček, jež budou svou činností zaměřeny na malé i velké účastníky. Akce bude doprovázena kulturním programem, na kterém se budou podílet i uživatelé sociálních slžueb. K vidění budou pěvecká vystoupení v různém podání, proběhne módní přehlídka ve spolupráci s chráněnou dílnou Lidumila,  dále se můžete těšit na vystoupení dětí z kroužků organizace Akropoli a akci podpoří také žáci ZUŠ Uherské Hradiště.

Trvání akce: 14. 6. 2019  10:00  — 14. 6. 2019  16:00 
Místo konání:
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Město: Uherské Hradiště
  • Ulice: Masarykovo náměstí
Organizátor: město Uherské Hradiště
Pravidla účasti:

Akce je určena pro širokou veřejnost.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Veřejnost
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Rodiče s malými dětmi
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku
Vazba na projekt: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 2. 4. 2019
 
Aktualizováno: 21. 5. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost