Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Burza práce

Trvání akce: 28. 3. 2017

Místo konání: Písek

Kdo se může účastnit: Zájemci o zaměstnání, Veřejnost, Studenti VŠ, Absolventi, Dlouhodobě nezaměstnaní, Malé a střední podniky

 
16. 03. 2017

Burza práce

Trvání akce: 26. 4. 2017

Místo konání: Prachatice

Kdo se může účastnit: Zájemci o zaměstnání

 
16. 03. 2017

Burza práce

Trvání akce: 29. 3. 2017

Místo konání: České Budějovice

Kdo se může účastnit: Zájemci o zaměstnání

 
16. 03. 2017