Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Akce projektu
  • Zrušit vše

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 22. 1. 2020

Místo konání: Písek

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
17. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 25. 2. 2020

Místo konání: Olomouc

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
17. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Klub pečujících

Trvání akce: 5. 2. 2020

Místo konání: Mohelnice

Kdo se může účastnit: Neformální pečovatelé

 
17. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Trvání akce: 30. 1. 2020

Místo konání: Mladá Boleslav

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
17. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele - Veřejně prospěšné práce

Trvání akce: 17. 1. 2020

Místo konání: Trutnov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
17. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 23. 1. 2020

Místo konání: Cheb

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
15. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele - Veřejně prospěšné práce

Trvání akce: 20. 1. 2020

Místo konání: Hradec Králové

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
15. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr do projektu

Trvání akce: 20. 1. 2020

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání

 
15. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele - Veřejně prospěšné práce

Trvání akce: 6. 2. 2020

Místo konání: Náchod

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 27. 1. 2020

Místo konání: Třebíč

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační setkání v rámci projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263 - Praha

Trvání akce: 4. 2. 2020

Místo konání: Praha

Kdo se může účastnit: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr klientů do projektu 50 PLUS v Jihomoravském kraji

Trvání akce: 11. 5. 2020

Místo konání: Brno

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr klientů do projektu 50 PLUS v Jihomoravském kraji

Trvání akce: 30. 3. 2020

Místo konání: Brno

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr klientů do projektu 50 PLUS v Jihomoravském kraji

Trvání akce: 9. 3. 2020

Místo konání: Brno

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr klientů do projektu 50 PLUS v Jihomoravském kraji

Trvání akce: 10. 2. 2020

Místo konání: Brno

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 7. 2. 2020

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 6. 2. 2020

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 4. 2. 2020

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 30. 1. 2020

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 21. 1. 2020

Místo konání: Zlín

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
14. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost