Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Informační schůzka k projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji

Informační schůzka k projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji

Cílem informační schůzky k projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji je seznámit potencionální účastníky projektu s projektovými aktivitami, možnostmi podpory plynoucí z účasti v projektu či s právy a povinnostmi jeho účastníka.

Akce je určena pro uchazeče či zájemce o zaměstnání z Moravskoslezského kraje, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR Krnov, a kteří jsou starší 50 let. Další informace o projektu a kontakty jsou dostupné na https://www.uradprace.cz/web/cz/jdi-dal-50-v-msk.

Trvání akce: 30. 3. 2020 — 30. 3. 2020
Místo konání:
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Město: Krnov
  • Ulice: Albrechtická
  • Číslo popisné: 812/4
Organizátor: Úřad práce ČR
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
Vazba na projekt: Jdi dál! 50+ v MSK
 
Vytvořeno: 12. 3. 2020
 
Aktualizováno: 12. 3. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost