Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní skupina RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Pracovní skupina RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2020 - 2022

Trvání akce: 19. 3. 2019  14:00  — 19. 3. 2019  15:00 
Místo konání:
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • Město: Týn n.Vlt.
  • Ulice: Jiráskova
  • Číslo popisné: 84
Organizátor: MAS Vltava, z.s.
Pravidla účasti:

Svou účast, prosím, potvrďte do 12. března 2019 na uvedený kontakt.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
Vazba na projekt: Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 11. 2. 2019
 
Aktualizováno: 11. 2. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost