Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Akce projektu
  • Zrušit vše

Vstupní informační prezentace projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Trvání akce: 17. 1. 2020

Místo konání: Opava

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání

 
13. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Vstupní informační prezentace projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Trvání akce: 20. 1. 2020 — 22. 1. 2020

Místo konání: Karviná

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání

 
13. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Vstupní informační prezentace projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Trvání akce: 14. 1. 2020 — 15. 1. 2020

Místo konání: Nový Jičín

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání

 
13. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 24. 1. 2020

Místo konání: Karlovy Vary

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
13. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 22. 1. 2020

Místo konání: Sokolov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
13. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr klientů do projektu 50 PLUS v Jihomoravském kraji

Trvání akce: 13. 1. 2020

Místo konání: Brno

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
10. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Infomační schůzka projektu Záruky pro maldé v Karlovarském kraji

Trvání akce: 28. 1. 2020

Místo konání: Cheb

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 10. 1. 2020

Místo konání: Liberec

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 10. 1. 2020

Místo konání: Liberec

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační setkání v rámci projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263 – Valašské Meziříčí

Trvání akce: 29. 1. 2020

Místo konání: Valašské Meziříčí

Kdo se může účastnit: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Trvání akce: 13. 1. 2020

Místo konání: Kutná Hora

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KoP Ústí nad Orlicí

Trvání akce: 4. 3. 2020

Místo konání: Ústí nad Orlicí

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KoP Svitavy

Trvání akce: 11. 3. 2020

Místo konání: Svitavy

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KoP Chrudim

Trvání akce: 3. 3. 2020

Místo konání: Chrudim

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KrP Pardubice

Trvání akce: 9. 3. 2020

Místo konání: Pardubice

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
09. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Miniburza práce 50+

Trvání akce: 17. 1. 2020

Místo konání: Jablonec nad Nisou

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
08. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Burza práce

Trvání akce: 21. 1. 2020

Místo konání: Česká Lípa

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
08. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka pro zájemce o vstup do projektu Mámo, táto neseďte doma!

Trvání akce: 7. 2. 2020

Místo konání: Jeseník

Kdo se může účastnit: Osoby pečující o malé děti

 
08. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační setkání v rámci projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263 - Strakonice

Trvání akce: 24. 1. 2020

Místo konání: Strakonice

Kdo se může účastnit: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 
07. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační setkání v rámci projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263 - Žďár nad Sázavou

Trvání akce: 9. 1. 2020

Místo konání: Žďár nad Sázavou

Kdo se může účastnit: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

 
07. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost