Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Akce projektu
  • Zrušit vše

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 9. 12. 2019

Místo konání: Havlíčkův Brod

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
25. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro zaměstnavatele

Trvání akce: 9. 12. 2019

Místo konání: Pelhřimov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
25. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka projektu Záruky pro mladé v Olomouckém kraji - ÚP ČR, okres Olomouc

Trvání akce: 9. 12. 2019

Místo konání: Olomouc

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání

 
25. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Klub pečujících

Trvání akce: 11. 12. 2019

Místo konání: Zábřeh

Kdo se může účastnit: Neformální pečovatelé

 
25. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Klub pečujících rodičů

Trvání akce: 11. 12. 2019

Místo konání: Zábřeh

Kdo se může účastnit: Neformální pečovatelé

 
25. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Obsluha osobního počítače - rekvalifikační kurz

Trvání akce: 25. 11. 2019 — 11. 12. 2019

Místo konání: Karlovy Vary

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Rodiče s malými dětmi, Rodiče samoživitelé

 
22. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Program na podporu rozvoje finanční a dluhové gramotnosti a prevenci zadlužení - Přednáška pro veřejnost - Daně a jak na ně

Trvání akce: 27. 11. 2019

Místo konání: Břeclav

Kdo se může účastnit: Veřejnost

 
22. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji

Trvání akce: 10. 12. 2019

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Osoby se zdravotním postižením

 
21. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Obsluha osobního počítače

Trvání akce: 28. 11. 2019 — 11. 12. 2019

Místo konání: Karlovy Vary

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

 
21. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

seminář „Zahraniční zaměstnanost“

Trvání akce: 28. 11. 2019

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé

 
20. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Trvání akce: 4. 12. 2019

Místo konání: Kolín

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
19. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Miniburza

Trvání akce: 11. 12. 2019

Místo konání: České Budějovice

Kdo se může účastnit: Zaměstnavatelé, Osoby se zdravotním postižením

 
19. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Klub pečujících

Trvání akce: 4. 12. 2019

Místo konání: Mohelnice

Kdo se může účastnit: Neformální pečovatelé

 
18. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Bilanční diagnostika

Trvání akce: 19. 11. 2019 — 9. 12. 2019

Místo konání: Pardubice

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

 
18. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji

Trvání akce: 4. 12. 2019

Místo konání: Šternberk

Kdo se může účastnit: Osoby se zdravotním postižením

 
18. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Veřejné projednání

Trvání akce: 27. 11. 2019

Místo konání: Týn nad Vltavou

Kdo se může účastnit: Nestátní neziskové organizace, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

 
15. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Orientace na trhu práce - hledání zaměstnání s využitím PC

Trvání akce: 20. 11. 2019 — 4. 12. 2019

Místo konání: Uherský Brod

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

 
15. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KoP Ústí nad Orlicí

Trvání akce: 8. 1. 2020

Místo konání: Ústí nad Orlicí

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
15. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KoP Svitavy

Trvání akce: 14. 1. 2020

Místo konání: Svitavy

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
15. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Hromadná informační schůzka projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji - KrP Pardubice

Trvání akce: 7. 1. 2020

Místo konání: Pardubice

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
15. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost