Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Akce projektu
  • Zrušit vše

Informační schůzka k projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji

Trvání akce: 13. 11. 2019 — 14. 11. 2019

Místo konání: Nový Jičín

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
01. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka k projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji

Trvání akce: 4. 11. 2019

Místo konání: Ostrava

Kdo se může účastnit: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
01. 11. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Žiješ srdcem s Loonem

Trvání akce: 5. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby pečující o malé děti, Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, Ohrožené osoby do 18 let věku, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Virtuální svět a děti

Trvání akce: 14. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Uchazeči o zaměstnání, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby pečující o malé děti, Ohrožené osoby do 18 let věku

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Podpora sounáležitosti rodin

Trvání akce: 11. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Osoby pečující o malé děti, Rodiče s malými dětmi, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Ohrožené osoby do 18 let věku, Rodiče samoživitelé, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Osobní portfolio

Trvání akce: 13. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi, Uchazeči o zaměstnání, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby pečující o malé děti, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Ohrožené osoby do 18 let věku

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Přijímací pohovor v praxi

Trvání akce: 1. 12. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi, Uchazeči o zaměstnání, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby pečující o malé děti, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Ohrožené osoby do 18 let věku

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Jak na předsudky zaměstnavatelů

Trvání akce: 29. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby pečující o malé děti, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Ohrožené osoby do 18 let věku, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči o zaměstnání, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Výběrová řízení očima personalisty a finanční gramotnost

Trvání akce: 27. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči o zaměstnání, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby pečující o malé děti, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Ohrožené osoby do 18 let věku, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Moderní metody při hledání práce

Trvání akce: 22. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Rodiče s malými dětmi, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby pečující o malé děti, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Ohrožené osoby do 18 let věku, Rodiče samoživitelé

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka projektu Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji

Trvání akce: 12. 11. 2019

Místo konání: Ostrov

Kdo se může účastnit: Osoby se zdravotním postižením

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Informační schůzka k projektu Záruky pro mladé v Olomouckém kraji

Trvání akce: 28. 11. 2019

Místo konání: Prostějov

Kdo se může účastnit: Uchazeči o zaměstnání

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Pracovně-právní problematika

Trvání akce: 20. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Uchazeči o zaměstnání, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby pečující o malé děti, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Ohrožené osoby do 18 let věku, Rodiče samoživitelé, Rodiče s malými dětmi

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Komunikace

Trvání akce: 15. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Neaktivní osoby, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Ohrožené osoby do 18 let věku, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby pečující o malé děti, Rodiče s malými dětmi, Rodiče samoživitelé

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Výběrová řízení a 1. den

Trvání akce: 13. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Ohrožené osoby do 18 let věku, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Ohrožené osoby do 18 let věku, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby pečující o malé děti, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, Rodiče s malými dětmi, Rodiče samoživitelé

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Orientace na trhu práce a příprava na pohovor

Trvání akce: 6. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Rodiče s malými dětmi, Rodiče samoživitelé, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Neaktivní osoby, Ohrožené osoby do 18 let věku, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, Osoby pečující o malé děti, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Trvání akce: 1. 11. 2019

Místo konání: Kutná Hora

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Vracím se na trh práce - Sebepoznání

Trvání akce: 1. 11. 2019

Místo konání: Nový Bor

Kdo se může účastnit: Rodiče s malými dětmi, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Ženy ohrožené na trhu práce, Rodiče samoživitelé, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

 
31. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Trvání akce: 1. 11. 2019

Místo konání: Kladno

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
29. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Trvání akce: 6. 11. 2019

Místo konání: Kolín

Kdo se může účastnit: Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

 
29. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost