Zpět

Nové dokumenty u výzvy č. A4

Upozorňujeme, že u výzvy č. A4 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku, byly uveřejněny nové dokumenty ke stažení.

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 20. 12. 2012
 
Aktualizováno: 20. 12. 2012